Maria Skłodowska-Curie i jej życie

 • Biografia Chemiczki Wszechczasów.
 • Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie.
 • Gimnazjum ukończyła ze złotym medalem w 1883.
 • W latach 1884-1891 była nauczycielką domową.
 • W 1891 wyjechała do Paryża na Uniwersytet.
 • W 1893 uzyskała licencjat nauk fizycznych.
 • W 1894 uzyskała licencjat nauk matematycznych.
 • W 1895 polubiła swoją miłość - Piotra Curie.
 • Nagroda Nobla z fizyki w 1903 r. za odkrycie polonu i radu (razem z nią nagrodę uzyskali: Piotr Curie i Henri Becquerel).
 • 19 kwietnia zmarł w wypadku Piotr Curie.
 • Druga nagroda Nobla, w 1911 r. z dziedziny chemii za wyodrębnienie w stanie czystym preparatów radu oraz radu w stanie metalicznym.
 • Maria zmarła 4 lipca 1934 na skutek choroby spowodowanej długoletnią pracą ze związkami promieniotwórczymi.


.
Piotr Curie